• نشست هیات نظارت برای پرونده «خدادادی»

    نشست هیات نظارت برای پرونده «خدادادی»/ قصد اخاذی از او داشته‌اند عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه هنوز صحت اصالت فایل صوتی که از یک خانم درباره نماینده بوکان منتشر شده، مشخص نیست،گفت: مدرکی به دس...

  • SPV تعهد نمادین اروپاست

    SPV تعهد نمادین اروپاست/ یقین دارند ایران در برجام می‌ماند یک کارشناس مسائل بین الملل گفت: آینده SPV چندان خوشایند نیست و این موضوع بیشتر جنبه نمادین نسبت به انجام تعهدات اروپا در قبال برجام دارد که برای ما هم ...

  • لابی برای لغوطرح اعتبارسنجی بازرگانان

    لابی برای لغوطرح اعتبارسنجی بازرگانان/تشکیل پرونده برای ۴۲۰۰ تاجر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای واردات کالاهای اساسی حدود ۳.۵ میلیارد دلار منابع ارزی تخصیص یافته اما تا الان کالاها تحویل نشده است به همین ...