به نام خداوند متعال خط مشی سایت خبری تحلیلی کوتاه آنلاین بر اساس کلیه ارزش های اعتقادی و حرفه ای روزنامه نگاری بنا شده است و برهمین اصل تمام نیروی تحریریه مجاب به رعایت و پیروی از آن می باشند . سایت ...