مشارکت خانواده بزرگ افق کوروش برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد...

  در آستانه عید سعید فطر و با همکاری هف هشتاد، خانواده بزرگ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش برای جمع آوری فطریه خود به منظور آزادی زندانیان جرائم غیر عمد بسیج شدند. به گزارش روابط عمومی شرک...