سرمایه گذاری بالغ بر یک میلیارد دلار به منظور توسعه در حوزه ریلی...

مدیرعامل راه آهن با تاکید بر اینکه لازمه توسعه کشور، توسعه زیر ساخت های حمل و نقل است، گفت: برقی سازی مسیر گرمسار- اینچه برون راه آهن را به هدف افزایش حمل بار را تا ۳۰ درصد افزایش می دهد. به گزارش رو...