بهمن سوری مدیر امور شعب و نمایندگان بیمه آرمان با رای اکثریت اعضای کار...

  بهمن سوری مدیر امور شعب و نمایندگان بیمه آرمان با رای اکثریت اعضای کارگروه تخصصی شبکه فروش و بازاریابی سندیکای بیمه گران ایران، به عنوان دبیر جدید این کارگروه انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی ب...