توجه به استارت‌آپ‌ها و خلق محصول بیمه‌ای جدید با پردازش داده‌ها...

احمدرضا ضرابیه مدیر عامل بیمه سامان در نشست پنل جمع‌بندی توصیه‌های سیاستی سمینار توسعه بیمه‌های زندگی گزارش، خود را پیرامون پنل محصولات جدید بیمه‌های زندگی ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه سامان ...