باید نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کشور را رشد و توسعه دهیم...

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، گفت: در شرایطی که آمریکا تلاش دارد با تشدید تحریم ها، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد و کشور را در حوزه تجارت و بازرگانی منزوی سازد، هر رویدادی ک...

جشنواره رشد بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری کوثر برگزار می‌شود...

 جشنواره رشد بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری کوثر با هدف توسعه بیمه‌های زندگی و حمایت مضاعف از شبکه فروش برگزار می‌شود. به گزارش روابط‌عمومی و اعلام مدیر بیمه‌های زندگی بیمه‌کوثر؛ رشد ۷/۴۹درصدی وصول بیمه‌ن...