افتتاح‌نیروگاه‌های‌خورشیدی‌با‌تسهیلات‌بانک‌صنعت‌و‌معدن

نیروگاه های خورشیدی شرکت گسترش انرژی آتیه نو با تسهیلات بانک صنعت و معدن افتتاح می شوند.

 با افتتاح این نیروگاه ها که با تسهیلاتی بالغ بر ۱۲۵ میلیارد تومان ۲۰ مگاوات برق تولید می کنند، برای ۲۲ نفر اشتغال جدید ایجاد می شود.
بر اساس این گزارش، نیروگاه های یاد شده در شهرستان های یزد و زاهدان در حال احداث بوده و موجب تامین برق مورد نیازمنطقه می شوند.
گفتنی است طرح های زیادی در سال های اخیر با تسهیلات بانک صنعت و معدن در سطح کشور به اجرا درآمده است.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.