موافقت اکثر اعضای کمیسیون عمران با طرح شمول سازمان بنادر در قانون رفع موانع تولید

پایگاه خبری کوتاه آنلاین – عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه به زودی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس بررسی می شود، گفت: اکثر اعضای کمیسیون عمران موافق تصویب طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید هستند.

 فرج الله رجبی در خصوص طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی کشور،افزود: هنوز نوبت به بررسی این طرح در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نرسیده است اما به زودی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اکثر اعضای کمیسیون عمران مجلس موافق تصویب طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید هستند.

 گفتنی است، در حال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه ها، شرکت ملی نفتکش ایران و … مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در بخش های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند.

print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.