انتقال تاییدگزارش حسابرسی دستگاه‌ها به ادارات استانی وزارت اقتصاد

معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با صدور دو بخشنامه، تایید گزارش های ارسالی دستگاه های اجرایی استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها را به این ادارات کل تفویض کرد.

به گزارش ایبِنا، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور این اقدام را در راستای تحقق دستور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تفویض بخشی از تکالیف و مسئولیت های ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به واحدهای متناظر استانی صادر و ابلاغ کرده است.

این گزارش حاکی است، در بخشنامه شماره ۵۷.۲۸۲۵۳ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور می خوانیم: در خصوص تغییر زمان بندی ارسال گزارشات الکترونیکی بدهی ها و مطالبات واحدهای گزارشگر (از طریق سامانه سماد) از ماهانه به مقاطع فصلی (سه ماهه) و همچنین تفویض مسولیت تایید گزارشات دستگاه های اجرایی استانی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط؛ با تایید گزارشات استانی توسط مدیر سامانه در استان، امکان چاپ گواهی اعلام وصول ثبت اطلاعات در سامانه مربوط به منظور ارایه به مراجع مربوط فراهم می شود.

این گزارش در ادامه، بخشنامه مشترک شماره ۵۷.۳۱۶۸۵ مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه سالجاری معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور را مورد اشاره قرار می دهد که بر مبنای آن، به منظور تسهیل و تسریع در انجام فرآیند حسابرسی گزارش بدهی ها و مطالبات سال ۱۳۹۶ دستگاه های اجرایی دولتی (اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی)، در اجرای حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، زمان بندی ارایه گزارشات سالانه توسط دستگاه هایی اجرایی و ساز و کار اخذ تاییدیه حسابرسی مربوط، تعیین شده است.

شایان ذکر است، به منظور اطلاع رسانی بیشتر، علاوه بر ابلاغ رسمی و مکتوب بخشنامه های صادره، متن مربوط در پورتال مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی به نشانی www.iridmo.mefa.ir  (در بخش مربوط به گزارشگری بدهی ها و مطالبات) نیز درج شده است.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.