کارسازی ۷۰۵ فقره حواله ارزی بانک ملی ایران

در دو ماه نخست امسال ۷۰۵ فقره حواله ارزی توسط بانک ملی ایران کارسازی شده است.
مجموع خدمات ارز بازرگانی این بانک در بخش گشایش های اعتبارات، بروات اسنادی و حواله های ارزی صادره بابت واردات کالا از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به سال گذشته از نظر تعداد حدود سه برابر و از نظر مبلغ بیش از سه برابر رشد داشته است.

طی مدت مذکور، تعداد ۷۰۵ فقره حواله وارده و صادره ارزی با حجم ۷۳ میلیون دلار کارسازی شده است.

همچنین جذب سپرده های ارزی شعب بانک نیز در سال گذشته از رشد حدود دو برابری برخوردار بوده است.

print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.