پایان دغدغه های چندین ساله بازار سرمایه/ آمارها خبر دادند

سازمان بورس و اوراق بهادار همواره کوشیده است تا با ابزارهای در اختیار خود علاوه بر بهبود چارچوب های افشای اطلاعات از نظر صحت و دقت اطلاعات افشا شده بر الزام رعایت بازه های زمانی مورد اشاره اهتمام ورزد و ناشران را با ابزارهای تشویقی و تنبیهی به افشای به موقع اطلاعات ترغیب نماید. البته همکاری بسیار نزدیک ناشران با سازمان بورس در این حوزه بسیار موثر بوده است.

یکی از ابعاد بسیار مهم در شفافیت اطلاعات، افشای به موقع آن است. در این راستا ناشرانی که به صورت پذیرفته شده یا درج شده وارد بازار سرمایه کشور می شوند، مطابق با دستورالعمل های موجود موظف هستند در بازه های زمانی مشخص نسبت به افشای اطلاعات خود اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، سازمان بورس و اوراق بهادار همواره کوشیده تا با ابزارهای در اختیار خود علاوه بر بهبود چارچوب های افشای اطلاعات از نظر صحت و دقت اطلاعات افشا شده بر الزام رعایت بازه های زمانی مورد اشاره اهتمام ورزد و ناشران را با ابزارهای تشویقی و تنبیهی به افشای به موقع اطلاعات ترغیب کند. البته همکاری بسیار نزدیک ناشران با سازمان بورس در این حوزه بسیار موثر بوده است.

در این راستا در کنار رسیدگی به تخلفات ناشران متخلف، از پاییز ۱۳۹۶ پس از عملیاتی شدن دستورالعمل جدید افشای اطلاعات، موارد مرتبط با بازه های زمانی قانونی، و نیز موارد تاخیر در افشای اطلاعات برای ذینفعان ناشر مورد نظر (مدیر مالی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) در قالب پیامک ارسال می گردد که نقش بسزایی در کاهش چشمگیر تاخیر در افشای اطلاعات داشته است.

در ذیل آمار مربوط به موضوع فوق همراه با توضیحات مرتبط ارایه می شود:

جدول زیر تعداد اطلاعیه های قابل انتشار در سامانه کدال همراه با وضعیت آنها، برای صورتهای مالی و گزارش فعالیت ماهانه به تفکیک زمانهای سررسید ارایه اطلاعات در ۴ سال گذشته درج شده است.

برای اینکه اعداد فوق بتواند در بازه های زمانی ارایه اطلاعات قابلیت مقایسه داشته باشند، از تبدیل به درصد استفاده شده است.

ستون آخر مربوط به میانگین تاخیر در انتشار اطلاعات بر اساس تعداد روز است. در این ستون تاثیر تاخیر در اطلاعات منتشر نشده در نظر گرفته نشده است.

 
 

در نمودار شماره ۱ روند انتشار بموقع اطلاعات و عدم انتشار اطلاعات آورده شده است.

 

در نمودار شماره ۲ روند انتشار اطلاعات با تاخیر تا ۳۰ روز و بیشتر از ۳۰ روز با هم مقایسه شده است.

 

در نمودار شماره ۳ روند میانگین تعداد روز تاخیر در ارایه اطلاعات لحاظ شده است.

 

همانگونه که در نمودار ۱ به وضوح قابل مشاهده است، درصد افشای اطلاعات به موقع از ۳۲ درصد در فروردین ۹۳ به ۸۶ درصد در اسفند ۹۶ افزایش یافته است که نشانگر اهتمام سازمان بورس و ناشران بر افزایش شفافیت در بازار سرمایه است. همچنین در خصوص عدم انتشار اطلاعات از ۴۴ درصد در فروردین ۹۳ به ۵ درصد در اسفند ۹۶ کاهش یافته است.

طبق آنچه در جدول فوق نیز قابل مشاهده است و نیز در نمودار۳ نشان داده شده است، در اسفند ماه ۹۶ از ۴۸۷ اطلاعیه قابل انتشار، ۸۶ درصد به موقع و بدون تاخیر منتشر شده اند، و ۱۴ درصد باقی مانده نیز با میانگین تاخیر ۳ روز منتشر شده اند که نشانگر تعهد ناشران در ارایه بموقع اطلاعات است.

چنانچه از نمایش اطلاعات در نمودار های ارایه شده، قابل مشاهده است در دو مقطع زمانی تغییر رفتار ناشران در انتشار به موقع اطلاعات قابل ملاحظه است. مقطع اول در تیر و مرداد سال ۱۳۹۵ که انتشار بموقع اطلاعات به سطح حدود ۱۵% افت داشت و با تمهیدات سازمان بورس مبنی بر معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح پیگیری تخلفات در ماههای بعد از آن رشد چشمگیری در افشای بموقع اطلاعات رخ داده است. مقطع زمانی دوم مربوط به پاییز سال ۱۳۹۶ است که دستورالعمل جدید افشای اطلاعات به ناشران اعلام شد و پیگیری های لازم برای رعایت آن انجام شد و همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، موعدهای افشای اطلاعات به ذینفعان ناشر اطلاع رسانی گردید تا از این طریق تعهد ناشر به افشای به موقع افزایش یابد.

امید است با ادامه روند موجود گامی در ایجاد بازاری کارا و شفاف برداشته شود.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.