کارت به کارت از مبدا موسسه ملل در ”آپ”

امکان کارت به کارت از مبدا موسسه اعتباری ملل در نرم افزار آپ فراهم شد.

 موسسه اعتباری ملل اعلام کرد؛ جهت رفاه حال مشتریان قابلیت کارت به کارت از مبدا موسسه اعتباری ملل در نرم افزار آپ فراهم شد.

موسسه اعتباری ملل چندیست در عرصه بانکداری الکترونیک فعال تر از گذشته ظاهر شده است و گام های بلندی در عرصه بانکداری الکترونیک برداشته است.

print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.