اعطای ۱۰.۲۵۹ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه

بانک رفاه طی سه ماهه سال جاری، تعداد ۱۰.۲۵۹ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.

شعب این بانک از محل سپرده های قرض الحسنه نزد خود و در سه ماهه نخست سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به تعداد ۱۰.۲۵۹ فقره و به مبلغ ۱.۵۴۴.۵۰۰ میلیون ریال پرداخت کرده است که مدیریت های شعب این بانک در استان های خراسان رضوی، خوزستان و آذربایجان شرقی به ترتیب دارای بیشترین پرداختی به مبلغ (۱۸۸.۴۰۰)، (۱۰۴.۲۰۰) و (۹۹.۳۰۰) میلیون ریال بوده اندپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.