برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه‌آسیا

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیا ساعت ۹روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمه‌آسیا برگزار می‌شود.

استماع گزارش هیات مدیره شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹،استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹،بررسی و تصویب صورت‌های سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹،اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۶،انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق‌الزحمه،تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره،انتخاب روزنامه کثیرالانتشاروسایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد، دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیا می باشد.

بنابر این گزارش، سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان می توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و ارایه کارت ملی، وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی‌نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت ۸ تا ۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ به محل برگزاری مجمع واقع در خیابان سپهبد قرنی، تقاطع خیابان آیت‌ا… طالقانی، ضلع شمال غربی تقاطع، شماره ۹۴ مراجعه کنند.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.