بیش از ٩٣۶ هزار نفر در بیمارستان های تامین اجتماعی بستری شدند

در سال گذشته، ٩٣۶ هزار و ٧۶۴ نفر در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور بستری و خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کردند. بیش از ۹۳۶ هزار نفر در بیمارستان های تامین اجتماعی بستری شدند.

بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع ٩٣۶ هزار و ٧۶۴ نفر بستری‌شدگان در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور در سال ٩۶ به تفکیک نوع بیمه درمانی، ٨۶٣ هزار و٨٧٢ مورد بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی، ۴٢ هزار و ٨١۴ مورد بیمه سلامت، ٨ هزار و ٧۵٠ مورد نیروهای مسلح، ۶۵۵ مورد کمیته امداد، ٧هزار و ٣٢١ مورد سایر بیمه‌ها و ١٣هزار و ٣۵٢ مورد فاقد بیمه درمانی بودند.

همچنین، در سال گذشته، ۵٢٢ هزار و ۵٩٠ عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور انجام شد. از مجموع اعمال جراحی انجام شده در مراکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی، ٨۶هزار و ٧٩٢ مورد جراحی بزرگ، ١٩٧هزار و ٣٩۶ مورد جراحی متوسط و ٢٣٨ هزار و ۴٠٢ مورد جراحی کوچک بوده است.

گفتنی است، در همین مدت، ٣٣٧ هزار و ٩۶ مورد عمل جراحی سرپایی در مراکز درمانی ملکی این سازمان نیز انجام شده است.

منبع: اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعیپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.