سایه هیجان بازار ارز را تیره و تار کرد

متاسفانه مصارف غیرواقعی و غیرتجاری به بازار ارز وارد شد و عواملی که می توان آن ها را خانگی دانست، برای تبدیل سرمایه و جلوگیری از کاهش پول ملی به این میدان آمد.

ایران در شرایط کنونی ۴۵ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی درآمد دارد. در بدترین شرایط در اقتصاد ایران به همین میزان درآمد ارزی از صادرات نفت عاید دولت شده است. مجموعه درآمدهای مجموع درآمدهای ارزی غیرنفتی و نفتی با تفریق منابع ارزی که در اختیار دولت است و البته منابعی که دولت در کشورهای خارجی دارد، به مراتب بیشتر از نیاز ارزی کشور است.

واردات رسمی در ایران رقمی نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار است و اگر بخواهیم در شرایط متعادلی در ارتباط با تجارت کشور، مصارف ارزی و واردات برنامه‌ریزی کنیم، طبیعی است که این مقدار درآمد ارزی دولت جوابگوی نیازهای ارزی کشور باشد و حتی می توان گفت درآمدهای ارزی مازاد بر نیاز ارزی کشور است. در این بین دلیل اصلی بروز نوسان دربازار ارز، روند هیجانی است که به خروج سرمایه از کشور دامن زده است.

متاسفانه مصارف غیرواقعی و غیرتجاری به بازار ارز وارد شد و عواملی که می توان آن ها را  خانگی دانست، برای تبدیل سرمایه و جلوگیری از کاهش پول ملی به این میدان آمده است. این پدیده باعث شده نظام عرضه و تقاضا در بازار ارز هیجانی و غیرمنطقی شود. اگر دولت به مردم اطمینان را بدهد و بتواند ثابت کند که ارزش پول ملی در نرخ واقعی و پایه واقعی حمایت می‌شود، نگرانی مردم برای کاهش ارزش دارایی هایشان متوقف می‌شود و طبیعی است که با حذف این تقاضای غیرمنطقی و البته خُرد از بازار ارز می توان ثبات در بازار را انتظار کشید. ایجاد ثبات در بازار بیش از هر چیز منوط به توانایی دولت در اطمینان بخشی به مردم است. دولت نشان داده که در سال های گذشته این توانایی را داشته و امروز هم این انتظار وجود دارد. دولت باید سایه هیجان از بازار را کم کند. تنها در چنین شرایطی است که بازار آرام می گیرد.

print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.