مشارکت فولاد مبارکه در توسعه و ایمن سازی جاده های شهرستان مبارکه

کلنگ احداث تقاطع غیر همسطح محور ورودی روستاهای لاو، آبرو و حوض ماهی و عملیات احداث زیرگذر بلوار امیرکبیر قهنویه و همچنین باند دوم محور مبارکه- بروجن با مشارکت فولاد مبارکه به زمین زده شد.

در این آیین معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور با تشکر از مشارکت شرکت فولاد مبارکه در این پروژهها گفت: حضور و مشارکت کارخانههای صنعتی مانند شرکت فولاد مبارکه در توسعۀ راههای کشور موجب میشود حمل بار از مبدأ تا مقصد و مسافرتهای بینشهری هموطنان با ایمنی و کیفیت بهتری صورت گیرد.
عبدالهاشم حسننیا با بیان اینکه در کشور ما بیش از ۹۳ درصد از جابهجاییهای بار و مسافر از طریق خطوط جادهای انجام میشود، افزود: این در حالی است که ۲۲۰ هزار کیلومتر جاده در کشور وجود دارد و روزانه حدود ۸ میلیون تردد در این جادههای صورت میگیرد؛ به همین دلیل توسعۀ کمی و کیفی جادهها و بزرگراهها که از خواستههای بهحق مردم عزیز کشورمان است، در برنامههای این وزارت خانه است.
وی با بیان اینکه محور مبارکه به بروجن یکی از راههایی است که استانهای مرکزی و شمالی کشور را به استانهای جنوبی وصل میکند، به اهمیت اصلاح و بهبود کیفی این محور تأکید کرد و افزود: طبق هماهنگیهای انجامشده با ادارۀ کل راه و شهرسازی امیدواریم این پروژه تا پایان سال آینده به بهرهبرداری برسد تا به یاری خداوند دیگر شاهد تلفات جادهای در این بخش نباشیم.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور خاطرنشان کرد: وجود بیش از ۳۵ هزار دستگاه وسیلۀ حملونقل باری در اصفهان و ۳ هزار دستگاه در شهرستان مبارکه نشان میدهد این استان قطب حملونقل کشور است؛ ازاینرو باید در تسهیل رفتوآمد این محور همت بیشتری داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی میزان سرمایهگذاری در باند دوم محور مبارکه – بروجن را ۴۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی اعلام کرد و گفت: با اجرای این طرح حدود ۲۲ کیلومتر از این جاده، چهارخطه خواهد شد.
در این مراسم استاندار اصفهان نیز ضمن قدردانی از اقدامات فولاد مبارکه و مشارکت این شرکت در طرحهای عمرانی و جادهای منطقه گفت: علاوه بر این پروژهها، شرکت فولاد مبارکه در طرحها و پروژههای دیگری در سطح استان و منطقه نظیر طرح انتقال آب
کوهرنگ ۳ مشارکت داشته است. ضمن قدردانی از این اقدامها باید به خاطر داشته باشیم این شرکت انصافا همواره به مسئولیتهای اجتماعی خویش عمل کرده است.
دکتر مهرعلیزاده درخصوص اهمیت اجرای این پروژهها افزود: متأسفانه پیش از این همواره شاهد بروز تصادفات منجر به فوت در این محورها بودیم و امیدواریم با احداث و بهرهبرداری از این پروژهها و کاهش حداکثری تصادفات، دیگر شاهد جان باختن عزیزانمان نباشیم.
مهندس زهرا سعیدی نمایندۀ مردم محترم مبارکه در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه در شرایط اقتصادی فعلی کشور، مشارکت در چنین طرحهایی بسیار ارزشمند است، گفت: با توجه به اهمیت این جاده و با در نظر گرفتن اینکه سالانه هموطنان و همشهریان زیادی در این محور جان خود را از دست میدادند، از فولاد مبارکه درخواست کردیم در این پروژهها نیز آستین همت را بالا بزند. خوشبختانه مدیرعامل این شرکت به این درخواست پاسخ مثبت دادند و در اجرای پروژهها به یاری شهرستان شتافتند.
وی با اشاره به اهمیت زیرساختها در هر کاری تصریح کرد: تا راههای مواصلاتی کشور اصلاح نشود، سرمایهگذاران انگیزهای برای سرمایهگذاری در منطقه نخواهند داشت.
خانم سعیدی با اشاره به آمار تلفات در جادۀ مبارکه بروجن گفت: خوشبختانه توانستیم اصلاح این جاده را در ردیف اعتبارات بودجۀ ۹۷ قرار دهیم و دولت محترم نیز بودجهای بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان به آن اختصاص داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژۀ زیرگذر قهنویه و تقاطع غیرهمسطح محور ورودی روستاهای لاو ، آبرو و حوض ماهی اشاره کرد و گفت: متأسفانه همواره شاهد تلفات بالایی در این بخش از شهرستان بودیم که خوشبختانه فولاد مبارکه با مشارکت مالی خود در کنار سرمایهگذاری شهرداری، شورای شهر مبارکه و ادارۀ راهسازی شرایطی فراهم کرد تا بتوانیم کلنگ اصلاح و بهینهسازی این بخش از جاده را نیز به زمین بزنیم.
تسهیل در تردد کامیونهای حمل بار و اتوبوس و همچنین ارتقای ایمنی خودروهای سواری و حفظ جان سرنشینان آنها از مهمترین دستاوردهای اجرای این پروژهها بود که نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی به آنها اشاره کرد.
عصارزادگان فرماندار شهرستان مبارکه نیز در این مراسم گفت: شهرستان مبارکه منطقهای صنعتی به شمار میآید و حملونقل جادهای در آن از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ازاینرو اجرای این پروژهها بسیار ضروری و مهم است.
وی از زحمات و تلاشهای نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی و همچنین از زحمات و سرمایهگذاریهای فولاد مبارکه در پروژههای عمرانی منطقه قدردانی و تصریح کرد: دکتر سبحانی مدیرعامل این شرکت همواره تعاملات خوبی با منطقه داشته است.

منبع: روابط عمومی فولاد مبارکه اصفهانپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.