انتصاب رییس شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فضایی ایران

به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران، با حکم محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات، دکتر مرتضی براری با حفظ سمت سازمانی به عنوان رییس شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان فضایی ایران و نماینده وزیر در این شورا منصوب شد.

در متن حکم آذری جهرمی آمده است: «امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن هماهنگی و تعامل مستمر با شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت، در انجام وظایف محوله به منظور طراحی ساز و کارهای مناسب برای اجرایی کردن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، نقشه راه اصلاح نظام اداری، تکالیف و وظایف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسایل مدیریتی و اداری موفق و موید باشید.

همچنین به منظور همسو کردن تدابیر و پیروی از سیاست‌های ابلاغی، ضروری است ضمن ارسال منظم مصوبات شورا و ثبت صورتجلسات در سامانه مربوطه، همکاری لازم با دبیرخانه مرکزی شورای توسعه مدیریت وزارت معمول و گزارش های مورد درخواست ارسال شود.»پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.