توسعه سرویس های الکترونیکی تامین اجتماعی برای ارتقای خدمات دهی است

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: طرح نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان ها طی روزهای آینده در استان بوشهر اجرا می شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، یونس خسروانی در جلسه آموزش مسئولین واحدهای وصول حق بیمه، بازرسی و فراوری داده ها گفت: در راستای اجرای سیاست های این سازمان مبنی بر اهداف دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک به بیمه شدگان، طرح نامنویسی متمرکز کارگاه، پیمان و پرونده الکترونیک اسناد و پرونده های جدیدالورود در حال اجرا است.

وی افزود: اجرای این طرح در ابتدا از هفت استان کشور آغاز شده و به زودی در سراسر کشور به مرحله اجرا در می آید و شعبه دو تامین اجتماعی بوشهر بعنوان شعبه پایلوت این استان برای اجرای طرح نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان در نظر گرفته شده است که طی روزهای آینده این طرح را راه اندازی می کند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: ایجاد ساختار یکسان برای شناسایی کارگاه های حقیقی و حقوقی با بهره گیری از پایگاه های مرجع نظیر ثبت شرکتها، ثبت احوال و… و امکان ارائه خدمات به ارباب رجوع در کلیه شعب، با برقراری درگاه غیرحضوری که در نهایت موجب رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع می شود، از جمله اهداف مهم اجرای این طرح هستند.

خسروانی ادامه داد: پروژه نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان با نظارت دفتر راهبری سیستم ها بمنظور متمرکزسازی اطلاعات هویتی کارگاه های سراسر کشور و بهینه سازی فرآیند نامنویسی کارگاه در سیستم سبا اجرا شده است که با اجرای کامل این طرح بسیاری از امور و خدمات سازمان به شکل بهتری اصلاح می شود.

وی با اشاره به اینکه همه این راهکارها و توسعه خدمات الکترونیکی برای بهبود خدمات دهی به مردم است، تاکید کرد: هدف در سازمان تامین اجتماعی کسب حداکثری رضایت مردم و مخاطبان سازمان است و انتظار می رود همکاران استان بوشهر در این زمینه همت و جدیت بیش از پیش داشته باشند.

printپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.