تشریح ویژگی های طرح اندوخته خانواده مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف حمایت از صندوق های خانوادگی و سازماندهی بهینه آنها و تشویق عموم مردم به مشارکت جمعی و تقویت بنیه مالی خانواده ها طرح اندوخته خانواده مهر ایران را ارائه کرده است.

همانند صندوق‌های رایج در میان خانواده‌ها، در «طرح اندوخته خانواده مهر ایران» اعضا با پرداخت سهم اندوخته ماهانه و تجمیع مبالغ خرد علاوه بر پس انداز، بواسطه هم افزایی و حمایت بانک، از تسهیلات قرض الحسنه بهره مند می شوند.

بر خلاف روال مرسوم در صندوق های خانوادگی که صرفاً از محل سهم اندوخته اعضاء اقدام به پرداخت مبالغ تجمیعی به اعضا می کند، در این برنامه بانک با هم افزایی مالی از طریق پرداخت تسهیلات قرض الحسنه حمایتی، میزان دریافتی افراد صندوق را تا دو برابر افزایش می دهد.

 

آشنایی با طرح اول اندوخته خانواده مهر ایران

در این روش، اعضا می توانند در یکی از ۴ گروه تعیین شده حسب درخواست متقاضیان و بر حسب تعداد افراد خانواده اعم از بستگان درجه ۱ و … شرکت کنند که تعداد اعضا در گروه های تعیین شده عبارت اند از: ۵ نفره، ۱۰نفره، ۱۵ نفره، ۲۰ نفره.

همچنین مبلغ سهم اندوخته در ابتدای دوره حسب نظر متقاضیان تعیین و پس از آن، این مبلغ در طول دوره ثابت خواهد بود.

شایان ذکر است که این طرح برای صندوق هایی با هر تعداد افراد قابل تدوین بوده و مدت زمان پرداخت سهم اندوخته توسط اعضا، ۱۰ مرحله به صورت مستمر و ماهیانه می باشد.

این طرح تصریح می کند که پرداخت تسهیلات پس از دریافت سهم اندوخته ماه سوم تمامی اعضا شروع خواهد شد.

همچنین مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، ۲۲ ماه بوده و فرمول محاسبه مبلغ تسهیلات پرداختی به صورت زیر خواهد بود:

شایان ذکر است، درصورت عدم برداشت مجموع مبالغ مربوط به سهم اندوخته دریافتی اعضا، امکان اعطای تسهیلات مجدد، همانند شرایط قبلی امکان پذیر می باشد؛ با این حال، درصورت عدم تمایل به ادامه همکاری، پس از اتمام پرداخت سهم اندوخته تمامی اعضا (طی۱۰ماه)، هریک از اعضا می تواند با تسویه تسهیلات نسبت به دریافت سهم اندوخته خود اقدام کنند.

همچنین در صورت تمایل هریک از اعضا، استمرار همکاری به صورت فردی نیز مطابق شرایط قبلی امکان پذیر می باشد.

لازم به ذکر است که کارمزد تسهیلات پرداختی از محل سهم اندوخته اعضا، ۲ درصد و از محل منابع حمایتی بانک ۴ درصد بوده و به هر یک از اعضا، حداکثر دو نوبت تسهیلات، از محل اندوخته اعضا و از محل منابع بانک اعطا خواهد شد.

printپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.