کارت به کارت از مبدا موسسه ملل در تاپ فعال شد

 

مشتریان موسسه اعتباری ملل از این پس می توانند از خدمات کارت به کارت تاپ استفاده کنند.

از این پس مشتریان موسسه اعتباری ملل می توانند در کنار ۲۳ بانک دیگر از خدمات کارت به کارت تاپ استفاده کنند.

printپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.