جلسه هم اندیشی و رفع موانع پرورش ماهی در قفس های درمحل اداره شیلات شهرستان بهشهر،نکا وگلوگاه

در این جلسه مسائل و مشکلات مربوط به صدور مجوز دامپزشکی، محیط زیست و بنادر و کشتیرانی مطرح و بر طرف شدن موانع موجود جهت اخذ پروانه تاسیس متقاضیان و نیز آماده سازی زیر ساخت ها و سایر موارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش  آریا، دراین جلسه که متقاضیان پرورش ماهی در قفس حوزه فعالیتی ، رئیس گروه پرورش ماهی در قفس استان حضورداشتند .

عباس اسماعیلی ملا رئیس اداره شیلات شهرستا نهای بهشهر، نکا و گلوگاه ،طرح پرورش ماهی در قفس به عنوان طرح اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید سازمان ومدیر کل شیلات و دانست ومتقاضیان را به منظور اخذ پروانه تاسیس در مقطع زمانی کوتاه تشویق و ایجاد اشتغال پایدار و تولید ماهی ارگانیک با استفاده از ظرفیت آب شورترغیب نمودند،

سپس نیما حسین زاده رئیس گروه پرورش ماهی در قفس استان، سیاست های کلان سازمان شیلات ایران در جهت توسعه و ساز و کار اداری و عدم استفاده از منابع آب شیرین را بیان و بر لزوم برنامه ریزی و رفع موانع و مشکلات موجود در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده تاکید نمودند.

در این جلسه مسائل و مشکلات مربوط به صدور مجوز دامپزشکی، محیط زیست و بنادر و کشتیرانی مطرح و بر طرف شدن موانع موجود جهت اخذ پروانه تاسیس متقاضیان و نیز آماده سازی زیر ساخت ها و سایر موارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است در پهنه آبی شهرستان بهشهر ۱۶ متقاضی حقیقی و حقوقی در ۱۶کلونی با نقاط مشخص در حال اخذ پروانه تاسیس از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان می باشند.

printپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.