باید از سخنرانی روحانی در نیویورک به نفع منافع ملی بهره برد

باید از سخنرانی روحانی در نیویورک به نفع منافع ملی بهره برد

رئیس شورای سیاسی حزب اسلامی کار گفت: همیشه سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل برای کشور و منافع ملی یک فرصت بوده است. زمان خوبی است تا از این تریبون آزاد، مقابل چندین میلیارد نفر که پیگیر این سخنرانی‌ها هستند، به نفع منافع ملی بهره ببریم.

محمد نیشابوری افزود: در شرایط حاضر اتفاقا ما دست برتر را داریم. ایران توانست اجماع بین اتحادیه اروپا و آمریکا را دچار خدشه کند. بعد از خروج آمریکا از برجام رابطه بین اتحادیه اروپا و آمریکا دیگر مانند سابق نیست؛ ما با استفاده از این فرصت می‌توانیم منافع ملی خود را تضمین کنیم.

وی گفت: طی ۴۰ سال گذشته ما توانسته‌ایم از فرصت سفر به نیویورک استفاده کنیم. البته گاهی برخی رفتارها و گفته‌های ما فرصت سوزی کرده است مثل دوران دولت احمدی نژاد، اما با شرایط فعلی باید این سفر را یک فرصت بدانیم.

باید از سخنرانی روحانی در نیویورک به نفع منافع ملی بهره برد

print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.