سرپرست مدیریت اتکائی بیمه ایران به یک زن رسید

شعله نوری به عنوان سرپرست مدیریت اتکائی بیمه ایران انتخاب شد.
با رفتن غلامعلی جهانگیری از مدیریت اتکائی بیمه ایران و انتقال وی به سرپرستی معاونت اتکائی بیمه مرکزی ، یک زن متخصص به عنوان سرپرست مدیریت اتکائی بیمه ایران منصوب شد.

شعله نوری ، از معدود کارشناسان و مدیران متخصص در حوزه اتکائی بیمه است که حدود بیست سال سابقه فعالیت د رامور اتکائی بیمه ایران را دارد.

وی ضمن طی مدارج از مرحله کارشناسی تا مدیریت ، دارای مدرک بین المللی  چارتر لندن و دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس است.

گفتنی است؛ شعله نوری از  آذرماه ماه ۸۵ در  سمت (معاون مدیریت اتکائی) بیمه ایران مشغول بکار بوده است.

print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.