اولین همایش مشترک مدیران بیمه میهن برگزار شد

در روزهای ۱۹و۲۰ مهرماه اولین همایش مدیران بیمه میهن درشهر محمودآباد استان مازندران برگزار شد.
 این گردهمایی در راستای بررسی مسائل و مشکلات فی مابین مدیران ستادی و شعب، طی دو روز برگزار گردید که در روز اول پس از ارائه آمار عملکرد شعب در شش ماهه اول سال ۹۷ از سوی مدیریت امور شعب،آقای احمدیان معاون فروش و بازاریابی شرکت در مورد عملکرد سازمان فروش شرکت و الزامات آن سخنرانی نمودند.
در ادامه مدیر عامل شرکت،مجید بنویدی در مورد اهمیت تأمین برنامه ها و کسب سهم مناسب از بازار و تأکید بر اهمیت مدیریت ریسک، کفایت کنترل و وصول مطالبات تأکید نمودند و اظهار امیدواری کردندکه با همت و تلاش همه همکاران آینده روشنی در انتظار شرکت بیمه میهن خواهد بود.
ایشان تأمین منافع همه ذینفعان را هدف اصلی شرکت بیمه میهن برشمردند و اعلام نمودند پرداخت به موقع و منصفانه خسارت زیان دیدگان از اهداف اصلی شرکت در کنار تأمین منافع سهامداران است.
مدیر عامل شرکت بیمه میهن بر تمرکز سازمان فروش شرکت در بازار خرده فروشی محصولات بیمه در کنار کسب سهم مناسب از بیمه نامه های متعلق به بیمه گذاران بزرگ تأکید و اعلام نمودند فعالیت شرکت بیمه میهن در اقیانوس قرمز بازار بیمه اجتناب نا پذیر است ولی باید با ارائه محصولات جدید بیمه ای که از ترکیب چند محصول فراهم خواهد شد، ابزاری برای فعالیت در اقیانوس آبی که از یکسوی به افزایش فروش شرکت و تأمین منافع منجر می گردد و از سوی دیگر موجب ارتقا و تنوع محصولات بیمه ای در بازار بیمه ها خواهد شد.
در ادامه کارگروه های فنی و پشتیبانی به ترتیب با ریاست آقایان شارقی رئیس شورای فنی شرکت و محمدی معاون مالی اداری با حضور مدیران فنی و شعب برگزار و مشکلات ومسائل شعب شناسایی شد.
در روز دوم همایش پانل فنی و پشتیبانی با حضور مدیر عامل شرکت برپا و مسائل و مشکلات شناسایی شده از سایر گروه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تکالیف برای حل مشکلات تعیین شده و مدیرعامل رهنمود های لازم را برای برطرف کردن سریع ارائه نموده اند.
مباحث در پانل های روز دوم به صورت دو جانبه از سوی مدیران ستادی و شعب مورد رسیدگی قرار گرفت و به درخواست مدیرعامل، مدیران شعب در مباحث شرکت و نظرات خود را اعلام نموده اند که در این راستا مدیران شعب کرمانشاه، اصفهان،غرب تهران، ساوه، زنجان، کاشان و … مسائل خود را در حضور مدیران ستادی و مدیرعامل بیان نموده اند.
print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.