حضور بیمه سامان در نمایشگاه دنیای اسباب بازی و کودک با رویکردی متفاوت

بیمه سامان با رویکردی نوآورانه دراولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و کالای کودک و سرگرمی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان حضور دارد.

 این نمایشگاه که از تاریخ ۲۳ تا ۲۷ مهرماه جاری درمرکزآفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزارمیشود، بیمه سامان با برپایی غرفه متفاوت ، ضمن برگزاری برنامه های متنوع متناسب و فراهم کردن امکانات آموزشی مفرح برای کودکان مانند نقاشی و عکاسی متناسب با حوزه کودک ، پاسخگوی بازدیدکنندگان و مراجعه کنندگان به ویژه در زمینه بیمه های عمر و تشکیل سرمایه است.
بر اساس این گزارش، اولین نمایشگاه دنیای اسباب بازی و کالای کودک و سرگرمی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان مورخ دوشنبه۲۲ الی جمعه۲۷ مهرماه از ساعت۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰ در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن حجاب) برگزار میگردد.
print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.