مدیرعامل بانک صنعت و معدن از طرح پتروشیمی مسجد سلیمان بازدید کرد

حسین مهری مدیر عامل و رییس هیات مدیره بانک صنعت و معدن که برای بازدید از طرح های صنعتی بزرگ استان خوزستان به این استان سفر کرده است، به اتفاق هیات همراه از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان بازدید کرد.

 طرح پتروشیمی مسجد سلیمان با هدف ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در کشور از محل تسهیلات فاینانس چین به مبلغ ۴۳۳ میلیون یورو با عاملیت این بانک در حال اجرا است که در سال ۱۳۹۸ با شروع بهره برداری ،۶۶۰ هزار تن آمونیاک و یک میلیون تن اوره در سال ، تولید خواهد کرد.
گفتنی است با اجرای این طرح برای ۷۵۰ نفر در این استان اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد که گامی مثبت و درخور توجه در جهت رشد و پیشرفت اقتصادی این استان کمتر توسعه یافته کشور خواهد بود.
print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.