آموزش توانمندسازی نیروی انسانی از اولویت‌های پست‌بانک‌ایران است

دکتر داود کریمی مدیرامور شعب پست بانک ایران در مراسم معارفه و تکریم رؤسای شعبه مستقل مطهری و شعبه میرزای شیرازی تهران گفت: آموزش توانمندسازی نیروی انسانی از اولویت برنامه‌های این بانک است.
آموزش توانمندسازی نیروی انسانی از اولویت‌های پست‌بانک‌ایران است
 کریمی افزود: شناسائی و استفاده بهینه از استعدادها و توانمندی های کارکنان بطورجدی در این بانک پیگیری می‌شود و اجرای این مهم تحقق برنامه‌ها و مأموریت‌های بانک را تضمین می کند.
مدیر امور شعب و بازاریابی پست بانک ایران تصریح کرد: باید همواره دنبال ایجاد ارزش افزوده برای بانک باشیم و برای انجام این مهم رعایت کارمزدها، مدیریت هزینه‌ها و رعایت بهداشت اعتباری ضروری است.
کریمی تأکید کرد: باید شرایطی را فراهم کنیم تا با معرفی صحیح خدمات بانک، مشتریان شعب از تمام خدمات موجود استفاده کنند.
علیرضا پورحسین، رئیس اداره کل امور شعب و مناطق آزاد نیز در این مراسم جایگاه شعب مستقل بانک‌ها در نظام بانکی را ارزشمند دانست و گفت: احساس مسئولیت و تعهد سازمانی به‌عنوان یک فرهنگ باید در واحدهای ستادی و اجرائی بانک تقویت شود.
گفتنی است: در این مراسم که با حضور ناصر فلاح ظاهرکندی مدیریت شعب منطقه دو تهران، محمود یوسفی مدیریت شعب منطقه یک تهران و جمعی از کارکنان شعب مذکور برگزار شد، ابلاغ انتصاب صادق قدیری به عنوان رئیس شعبه مستقل مطهری و افسانه پاشاپور به عنوان رئیس شعبه میرزای شیرازی به آنان اعطاء شد.
print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.