اسنوا تنها برند معتبریست که پیش فروش انجام می دهد

اتحادیه لوازم خانگی تذکر داد که غیر از برندهای معتبر،شرکت‌های دیگر نباید تبلیغ پیش‌فروش کنند زیرا نقدینگیکافی برای انجام تعهدات‌شان ندارند. فعلا #اسنوا تنها برندمعتبری‌ست که پیش فروش انجام میدهد

اتحادیه لوازم خانگی تذکر داد که غیر از برندهای معتبر، شرکت‌های دیگر نباید تبلیغ پیش‌فروش کنند زیرا نقدینگی کافی برای انجام تعهدات‌شان ندارند. فعلا #اسنوا تنها برند معتبری‌ست که پیش فروش انجام میدهد.

 

print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.