اشتیاق ایتالیایی ها برای سرمایه گذاری در بنادر ایران

 

 
اشتیاق ایتالیایی ها برای سرمایه گذاری در بنادر ایران/ همکاری و مشارکت شرکت ایتالیایی برای توسعه بنادر ایران
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با مدیران شرکت کانت شیب ایتالیا دیدار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر ودریانوردی، محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی با هیات همراه در سفر کاری به کشور ایتالیاروز گذشته با مدیران شرکت کانت شیب در بندرتجاری لاسپتزیا ایتالیا دیدار کرد.

در این دیدار مدیران شرکت کانت شیب ایتالیا ازتوانمندی، وضعیت سرمایه گذاری و ارتباطات بینالمللی که این شرکت دارد گزارش جامعی ارایه کردند.

شرکت کانت شیب ایتالیا در بنادر مختلف اروپایی وآفریقایی سرمایه گذاری و فعالیت های گسترده ایدارد.

مدیران شرکت کانت شیب ایتالیا در دیدار با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خواستار توسعههمکاری ها با بنادر ایران شدند و تاکید کردند: اینشرکت مشتاقانه در پی فرصتی برای سرمایه گذاری ویا مشارکت با شرکت های ایرانی است.

print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.