تصویب نرخ سود قطعی۲۱/۶ درصدی بیمه سرمد

بیمه سرمد نرخ سود قطعی ۲۱/۶ درصدی را در سال ۱۳۹۶ برای بیمه گذاران خود در رشته عمر و سرمایه گذاری در نظر گرفت.

در حال حاضر سود مشارکت بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه سرمد با ضریب ۲۱/۶درصدی برای بیمه نامه های جاری تا پایان سال ۹۶ در نظر گرفته شده است که بیمه گذاران می توانند جهت مشاهده و یا محاسبه اندوخته خود از طریق سایت بیمه های زندگی شرکت به نشانی http://life.sarmadins.ir اقدام کنند.
print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.