نتایج اثربخش قانون مالیات بر ارزش افزوده

یکی از عمده ترین ویژگی های یک قانون مناسب و پویا جامعیت و افزایش کارایی آن با گذشت زمان می باشد. تجارب تدوین و اجرای قوانین به روز و دور اندیش در سطح کشور نشان داده که این گونه قوانین به چه میزان در رشد و بالندگی جامعه در بخش های مختلف و گوناگون موثر واقع شده است.
در این میان به دلیل پیچیدگی های اقتصادی و صنعتی که در کشور ما وجود دارد، تدوین و اجرای مناسب قوانین خوب و موثر می تواند نقش مهم و اثرگذاری در رونق چرخه اقتصاد در سطح کلان و بهبود شرایط معیشتی و درآمدی مردم در سطح خرد داشته باشد.
در این راستا می توان به جرات گفت که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به یکی از شاه بیت های موفقیت نظام مالیاتی و اقتصادی کشور در سال های اخیر مبدل شده است. در مهرماه سال ۱۳۸۷ و با آغاز اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در نظام اقتصادی ایران، موجی از مخالفت از سوی معدودی از کسبه در سراسر کشور آغاز شد و ایشان با بهره گیری از انواع ابزارهای تبلیغاتی و سیاه نمایی سعی در توقف اجرای این قانون را در کشور داشتند که ایجاد برخی اعتصاب ها در بازارهای مختلف کشور تنها بخش کوچکی از این حربه قانون شکنان اقتصادی بود و متاسفانه درآن روزها شرایط به گونه ای رقم می خورد که برخی از اقتصاد دانان نیز خواهان عدم اجرای این قانون ولو به صورتی موقت بودند. اما مقاومت دستگاه مالیاتی کشور در برابر این زیاده خواهی و تلاش ایشان در جهت آگاه سازی افکار عمومی نسبت به تبعات مثبت و شگرف این قانون در نظام اقتصادی کشور موزانه قدرت را به سوی سازمان امور مالیاتی کشور تغییر داده و بسیاری از فراریان مالیاتی مجبور به عقب نشینی از مواضع زیاده خواهانه خویش شدند.
اما این اعتماد سازی سازمان امور مالیاتی در میان افکار عمومی در کمتر از چند سال اثر مثبت و چشم نواز خود را در نظام اقتصادی کشور نشان داد و در سال های پس از آن و با اعمال تحریم های ظالمانه خصوصا تحریم های نفتی نظام سلطه علیه ملت ایران، این درآمدهای مالیاتی از محل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم بودند که توانستند توسعه زیر ساخت های کشور را همچنان مستحکم و پا بر جا نگاه دارند.
اما در این میان توجه به دو تاثیر مهم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در توسعه زیر ساخت های کشور می تواند بیش از دیگر اثرات آن حائز اهمیت باشد. نخستین بازخورد مثبت اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در افزایش رشد زیر ساخت های کشور را می توان به اختصاص بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های کشور دانست که این امر در سال های اخیر سبب جهش بزرگی در توسعه و آبادانی شهر های مختلف کشور خصوصا کلان شهرهایی همچون تهران شده است. بخش اعظمی از رشد روز افزون اتوبان های شهری، تسهیل در حمل و نقل عمومی از طریق توسعه مترو، بزرگراه ها، پل ها و نیز افزایش فضای های سبز شهری را می توان مرهون درآمدهای حاصله از مالیات بر ارزش افزوده دانست.
اما اختصاص بخشی از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به بخش بهداشت و درمان را می توان به عنوان یکی از مهم ترین و ممتازترین دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی نظام مالیاتی ایران در طول سال های فعالیتش دانست که این امر باعث شده تا در سال های اخیر شاهد تحولات شگرف و مبارکی در نظام سلامت کشور باشیم و با تداوم این مسئله در سال های آینده شاهد رشد روز افزون در ارتقای سطح کمی و کیفی نظام بهداشت و درمان کشور خواهیم بود.
بدون شک حتی خوش بین ترین مدافعان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز باور نمی کردند که اجرای این قانون پویای مالیاتی و اقتصادی در مدت زمانی کوتاه چه تاثیرات بزرگی در نظام اقتصادی کشور چه در سطح خرد و چه در سطح کلان داشته باشد و همین امر خود گویای این پیام مهم است که جهت اجرای قوانین مناسب در سطوح مختلف کشور و اثربخشی آن در سراسر جامعه نخست باید به تاثیرات مفید آن باوری عمیق داشت.
print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.