افزایش سقف روزانه تراکنش کارت به کارت در بانک ملی

بر اساس دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی، سقف روزانه تراکنش کارت به کارت شتابی و غیر شتابی به مبلغ ۳۰ میلیون ریال می باشد.
بر اساس دستور العمل ابلاغی بانک مرکزی سقف مبلغ تراکنش های کارت به کارت شتابی و غیر شتابی روزانه به مبلغ ۳۰ میلیون ریال و خرید از پایانه های فروشگاهی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای هر مشتری انجام می شود.

printپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.