“بورس کالا” معمار شفافیت در بازار کالای کشور

«شفافیت اطلاعاتی همزمان با فراهم کردن بستر اقتصاد آزاد، از مهمترین دستاوردهای بورس کالا طی ۱۱ سال گذشته برای اقتصاد کشور بوده است.» این جمله ای است که دو تن از کارشناسان بازار سرمایه در خصوص مهمترین ویژگی های بورس کالا و جایگاه این بازار در ساختار اقتصاد کشور بیان می کنند. بر همین اساس است که مبارزه با فساد و بازارهای سیاه را می توان از مهمترین خدمات بورس کالا در عرصه اقتصاد کشور دانست.

به گزارش «کالاخبر»، عظیم ثابت، کارشناس بازار سرمایه در خصوص عملکرد بورس کالا و نقش آن در اقتصاد به خبرگزاری ایلنا گفت: بورس کالا در این سالها کارنامه خوبی از خود به جای گذاشته و حضورش در اقتصاد مزیتهایی را به دنبال داشته که منجر به شرایط امروز و موضعگیری عمومی در برابر کنترلهای قیمتی شده است

مدیر عملیات بازار تأمین سرمایه تمدن افزود: بورس کالا با هدف ایجاد شفافیت در معاملات کالایی و کشف عادلانه قیمت ها تأسیس شد و تا امروز هم به خوبی توانسته در این مسیر صحیح حرکت کند

او به وجود مشکلات متعدد در بازارهای کالایی تا پیش از راه اندازی بورس کالا اشاره کرد و گفت: وجود رانتهای متعدد و مشکلات عدیده باعث شد تا بورس کالا به عنوان بازاری نظاممند و قانونی تأسیس شود و قیمتها بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی در بستر این بازار کشف شوند.

ثابت با تأکید بر اینکه به دلیل اقتصاد غیرشفاف ایران، همواره افرادی هستند که قصد دور زدن قانون را دارند، گفت: به همین منظور راه اندازی یک بازار شفاف و قانونی برای مبادله کالاها ضروری بود که امروز با گذشت ۱۱ سال از تاسیس بورس کالا، نقش های مثبت این بازار بر اقتصاد غیر قابل انکار است؛ در واقع بورس کالا به عنوان یک بازار رسمی در میان صنایع جا افتاده و معاملهگران با قبول و استقبال از مکانیسم عرضه و تقاضا در آن فعال هستند

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بورس کالا ظرفیت زیادی برای رشد و توسعه بیشتر دارد، گفت: بورس کالا طی سالهای گذشته برای ایجاد بستری عادلانه برای کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی، عملکرد قابل دفاعی داشته و به طور حتم دایره اختیارات و فعالیتهای این بازار در راستای توسعه شفافیت اقتصاد کشور و همچنین با توجه به توسعه ابزارهای مالی نوین و ارائه خدمات متنوع تر به فعالان صنایع، افزایش مییابد.

بورس کالا، منشا اطلاعاتی

در همین ارتباط مهدی رفیعی، کارشناس بازار سرمایه مهمترین دستاورد بورس کالای ایران برای اقتصاد را ایجاد شفافیت دانست و به خبرگزاری ایلنا گفت: به اعتقاد بنده، یکی از اصلیترین خدمات بارز و بزرگ بورس کالا برای اقتصاد این است که اطلاعات گروهی از افراد خاص را از پستوها خارج و افشا کرده است.

مدیر کالایی کارگزاری نهایتنگر به برخی انتقادها علیه بورس کالا اشاره و اظهار کرد: منشأ همه انتقادهایی که به این بازار میشود، به دلیل افزایش شفافیت است. عملکرد بورس کالا در راستای شفافسازی اطلاعاتی است و این موضوع مزیتی بزرگ برای اقتصاد به شمار میرود.

این کارشناس بازار سرمایه، جایگاه بورس کالا را در اقتصاد بسیار مهم دانست و تأکید کرد: بورس کالا در چند سال اخیر، اقتصاد کشور را مجاب کرد تا به سمت قیمتهای واقعی حرکت کند، هرچند با مقاومتهای زیادی مواجه شد اما در نهایت توانست قیمتگذاریهای دولتی را تحتالشعاع قرار دهد.

او تأکید بورس کالا برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد و قیمتگذاری بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی را در جهت توسعه و رشد اقتصادی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: هر زمان که تصمیمگیران کشور مطابق معیارهای اقتصادی در خصوص معاملات کالایی رفتار کردهاند، آن بخش با موفقیت همراه بوده است.

رفیعی مهمترین ویژگی بورس کالا را معامله در فضایی شیشهای و کاملاً شفاف دانست و گفت: امروز منشأ آماری و اطلاعاتی که از بازار کالاهای مختلف مثل شیمیایی، پلیمری، فلزی و فولادی منتشر میشود، همگی به معاملات بورس کالا مرتبط هست که این شفافیت آماری و قابل رصد بودن دادوستدها، برای اقتصاد کشور بسیار ارزشمند است

print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.