سازمان راهداری: آزادراه تهران- قم به بخش خصوصی واگذار می شود

آزادراه تهران- قم در قالب طرح بهسازی، نگهداری و بهره برداری با هدف ارتقای سطح فنی و ایمنی و افزایش خدمات جاده ای برای کاربران به بخش خصوصی واگذار می شود.
«محمدرضا زمانیان» مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آزادراه ها گفت: باهدف ارتقای سطح کیفی، فنی و ایمنی آزادراه های دولتی موجود و همچنین به دلیل محدود بودن منابع اعتباری دولت، وزارت راه و شهرسازی براساس قانون ساخت پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، واگذاری بیش از ۱۳ آزادراه دولتی را در قالب طرح بهسازی، نگهداری و بهره برداری در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: در این زمینه فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی برای آزادراه تهران- قم به عنوان یکی از آزادراه های دولتی انجام شده و پس از طی تشریفات اداری، در نهایت، تفاهم نامه تامین منابع مالی به میزان ۲ هزار میلیارد ریال با سرمایه گذار منتخب تنظیم و مبادله شد.
مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آزادراه ها ادامه داد: انتظار می رود با توجه به مصوبه اخذ شده از هیات وزیران در این خصوص، تا ۲ ماه آینده قرارداد مشارکت نیز تنظیم و مبادله شود.
زمانیان به اهداف اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: این اقدام با هدف افزایش درآمد آزادراه های دولتی و به موازات آن، تامین منابع مالی برای ارتقای فنی و ایمنی و همچنین افزایش سطح خدمات جاده ای برای کاربران و استفاده کنندگان از آزادراه ها اجرایی می شود.
وی همچنین درخصوص فرآیند واگذاری آزادراه های دولتی به بخش خصوصی گفت: پس از انجام مطالعات بهسازی و شناسایی نیازهای فنی و ایمنی آزادراه ها و تعیین مبالغ اعتباری مورد لزوم، در نهایت، فرایند شناسایی و انتخاب سرمایه گذار انجام می شود.
مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آزادراه ها درخصوص طول دوره مشارکت و مدت زمان در اختیار گذاشتن آزادراه های دولتی به بخش خصوصی توضیح داد: بهره برداری و نگهداری آزادراه ها تا زمان مستهلک شدن سرمایه گذاری اولیه به همراه سود مصوب در اختیار طرف مشارکت کننده خواهد بود.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.