سهم ۷۲ درصدی بانک تجارت هرمزگان در گشایش اعتبار اسنادی خارجی

بانک تجارت استان هرمزگان رتبه نخست بانکهای استان را در گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی کسب کرد.
سهم 72 درصدی بانک تجارت هرمزگان در گشایش اعتبار اسنادی خارجی
 این بانک در استان هرمزگان با ۱۸٫۸۶۲ میلیارد ریال اعتبار اسنادی گشایش شده بین بانکهای تجاری استان سهم  ۷۲ درصدی را در این بخش از آن خود کرده است. این در حالی است که در زمینه گشایش اعتبار اسنادی داخلی نیز سهم بانک تجارت در بین سایر بانکها به ۷۰ درصد بالغ شده و در رتبه اول قرار دارد.
در این گزارش آمده است : عملکرد بانک تجارت هرمزگان در زمینه صدور ضمانتنامه ریالی نیز قابل توجه بوده و این بانک با صدور بیش از ۵٫۵۲۳ میلیارد ریال ضمانتنامه ریالی سهم ۳۸ درصدی و رتبه دوم بانکها در اختیار دارد.
print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.