حمایت ازکانون خانواده ازمهمترین اصول است

حمایت ازکانون خانواده ازمهمترین اصول است

عباس زاده مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی از تعمیم و گسترش طرح بیمه زنان خانه دار در سراسر کشور خبرداد.

محمد علی عباس زاده وحید  با بیان این که کانون خانواده و تربیت نسل آینده با محوریت زنان تعالی می یابد، اظهارداشت: دراین راستا باید  به منظور حمایت همه جانبه از بانوان در سطح جامعه تمهیدات لازم اندیشیده شود.
وی یکی از تمهیدات حوزه امنیت اجتماعی و آینده نگری درحوزه بانوان را  اجرای طرح بیمه زنان خانه دار از سوی سازمان تامین اجتماعی عنوان  کرد.
وی افزود: از این رو در راستای حمایت از کانون خانواده  و  به عنوان یکی از اصول مورد تاکید منشور حقوق شهروندی در حوزه بانوان،  اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی با تشکیل کمیته ویژه و اجرای  طرح عملیاتی  خاص، تعمیم  و گسترش پوشش بیمه زنان خانه دار را در دستور کار خود قرار داده است.
عباس زاده تصریح کرد: اجرای این طرح  زمینه رشد و تعالی اجتماعی، ارتقا سطح امنیت اقتصادی و اجتماعی ، افزایش سطح امید به زندگی و آینده نگری بانوان فاقد پوشش بیمه ای را به دنبال خواهد داشت .
وی افزود: برهمین اساس با توجه به   فرصت بسیار خوب ایجاد شده به منظور حمایت از بانوان  فاقد پوشش بیمه ای برآن شدیم تا تبیین و تشریح ویژه این طرح موضوع را به اطلاع  خانواده های خراسان شمالی برسانیم  تا بانوان این استان با آگاهی بیشتر و اطلاع از مزایای بسیار خوب این طرح آینده و دوران سالمندی روشنی داشته باشند.
عباس زاده ابرازامیدواری کرد  با این اقدامات بتوانیم در بحث افزایش جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی استان به  توفیقاتی دست یابیم.
وی گفت:  با توجه به برنامه ریزی انجام شده مقرر شد  بعد از بیمه زنان خانه داردر خصوص توسعه  شمول و پوشش  سایر انواع بیمه های سازمان به طور ویژه و خاص اقدام کنیم.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.