تامین مالی صنعت حمل و نقل ریلی از مسیر بورس کالا

محمدزاده

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از توسعه سبد ابزارهای تامین مالی صنعت حمل و نقل ریلی با استفاده از ابزارها و سازوکار بورس کالای ایران و همچنین ادامه عرضه قراضه های راه آهن جمهوری اسلامی در این بورس خبر داد.

سعید محمدزاده در گفتگو با «کالاخبر»، در خصوص استفاده از ابزارهای موجود در بورس کالا برای تامین مالی در صنعت حمل و نقل ریلی گفت: بورس کالای ایران ابزارهای متنوعی به منظور تامین مالی از جمله اوراق سلف موازی استاندارد در اختیار دارد، همچنین راه آهن جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را می کند که در جهت توسعه سبد ابزارهای تامین مالی قابل استفاده برای صنعت گام بردارد تا هر چه بیشتر بتوان منابع و سرمایه های جدید را به سمت سرمایه گذاری در این صنعت هدایت کرد.
وی اظهار داشت: مهم ترین نکته این است که بدانیم صنعت حمل و نقل ریلی «یک درآمد مشخص جاری» دارد و این مزیت اول این صنعت است. همچنین انتقال یک تن کیلومتر بار از جاده به ریل، ۳۵ سی سی صرفه جویی سوخت به همراه دارد و این مزیت دوم این صنعت است که «یک صرفه جویی مستمر» را در هزینه های صنعت ایجاد می کند.
محمدزاده در ادامه گفت: طبق ماده ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ به دلیل امکان کاهش مصرف سوخت با سرمایه گذاری در این صنعت، صرفه جویی حاصل از این اقدامات باید به سرمایه گذار برگردد و آنچه که مهم است، قرار گرفتن اراده و تفکرات برای توسعه حمل و نقل ریلی است.
به گفته مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، این نکته بسیار حائز اهمیتی است که یک صرفه جویی مستمر جاری را در صنعت وجود داشته باشد، بطوریکه حتی اگر بهای سوخت در کشور نیز آزاد شود، باز هم مصرف سوخت در صنعت حمل و نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده ای کمتر است.
محمدزاده اعلام کرد: این دو مزیت، یعنی «درآمد جاری پایدار و مستمر» و «هزینه جاری مستمر ناشی از صرفه جویی پایدار» در صنعت، قابلیت خرید و فروش در هر بازار شفافی از جمله بورس کالای ایران را دارد؛ از این رو، هر مدلی در بورس کالا برای معامله این دو مزیت طراحی شود، ما آمادگی همکاری با این مجموعه را نیز داریم.
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران درخاتمه از ادامه عرضه قراضه های راه آهن جمهوری اسلامی در بورس کالا سخن گفت و افزود: این عرضه ها به دلیل ساختار شفاف و نظام مند بورس کالا، کماکان از سوی این مجموعه ادامه خواهد داشت.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.