افزایش ۳۳ درصدی تحقق سود هر سهم

افزایش ۳۳ درصدی تحقق سود هر سهم

بانک آینده ، گزارش عملکرد شش ماهه اول سال جاری را با افزایش ۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه کرد.

 این بانک اقدام به انتشار گزارش حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به شهریور سال جاری کرد.

“وآیند” که با سرمایه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی در بازار پایه ب فرابورس حضور دارد و در گزارش سه ماه اول سال جاری برای هر سهم ۳۴ ریال سود محقق کرد، در پایان نیمه اول سال، ۷۳ ریال برای هر سهم معادل ۱۱۷ میلیارد تومان را پوشش داد که ۳۳ درصد بیشتر نسبت به دوره مشابه سال گذشته بوده و عمدتا به علت کاهش ۳۹ درصدی جمع هزینه ها است.

در این میان سهم این بانک از درآمدهای مشاع با افت ۷۸ درصدی به ۸۱۸ میلیارد تومان رسیده و افزایش سود هم عمدتا از افزایش دو هزار و ۳۲۹ درصدی درآمد کارمزد حاصل شده است. علاوه بر این هزینه های مالی هم با کاهش ۵۱ درصدی به بیش از ۱٫۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.