برنامه ریزی برای افزایش مراکز روزانه نگهداری سالمندان و معلولان

برنامه ریزی برای افزایش مراکز روزانه نگهداری سالمندان و معلولان

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی، از برنامه ریزی برای مناسب سازی معابر و امکان دولتی و عمومی خبر داد و گفت: تلاش می‌شود در سال آتی درصد مناسب سازی معابر نسبت به امسال افزایش یابد.

حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه ریزی سازمان بهزیستی در برنامه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، اظهار کرد: با توجه به پیگیری های انجام شده اعتبارات لازم برای اجرای فاز نخست قانون در بودجه ۹۸ دولت پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: البته بخشی از قانون نیاز به اعتبار دارد و در واقع سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باید وظایف خود را در قبال معلولان انجام دهند که در این باره نیز ضمانت‌های اجرایی در قانون آمده است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی، از برنامه ریزی برای مناسب سازی معابر و امکان دولتی و عمومی خبر داد و گفت: بر اساس گزارشی که از دبیرخانه مناسب سازی اخذ شده است، میزان معابر مناسب سازی شده هر استان‌ها به تکفیک مشخص شده و تلاش می‌شود در سال آتی درصد مناسب سازی معابر نسبت به امسال افزایش یابد.

نحوی نژاد به سیاست سازمان بهزیستی، به کاهش مراکز شبانه روزی نگهداری اشاره کرد و گفت: در این بخش بنا داریم تعداد مراکز روزانه برای سالمندان و معلولان را با همکاری بخش خصوصی افزایش دهیم.

وی همچنین به تامین تجهیز مراکز نگهداری معلولان و سالمندان اشاره کرد و افزود: در این رابطه نیز اعتباراتی برای هر استان با توجه به شرایطش پیش بینی می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.