اصلاح ماده ۳ آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری

اصلاح ماده ۳ آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری
 با صدور بخشنامه ای از سوی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، به موجب مصوبه هیأت امنای این سازمان اصلاحاتی در آئین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری در خصوص نحوه تعیین دستمزد و همچنین مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان ایجاد شده است.

بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی محمد حسن زدا مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین برای کسانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری به انتخاب متقاضی خواهد بود مشروط بر اینکه از ۲‏‏‏/۱حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین ۲‏‏/۱حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.

همچنین از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‏شود مبنای کسر حق بیمۀ بیمه شدگان افزایش می‏یابد. در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از ۲‏‏/۱حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود.
تمامی بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که در ردیف بیمه پردازان  فعال قرار دارند و مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا ۲‏‏/۱ حداقل دستمزد مصوب است از ابتدای سال ۱۳۹۸ مبنای پرداخت حق بیمه آنان تا ۲‏‏/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار اصلاح و مبنای پرداخت حق بیمه و ارائه تعهدات قرار می‏گیرد.
print


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.