بازگشایی تقاطع” آبشناسان – کوهسار”در غرب تهران

بازگشایی تقاطع” آبشناسان – کوهسار”در غرب تهران

تقاطع بزرگراه “آبشناسان –کوهسار “در منطقه ۵ پایتخت که به دلیل عملیات اجرایی مترو مسدود شده بود، روز بیست و نهم فروردین ماه ۹۸ بازگشایی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵ ، محمد باقر اسدی معاون حمل ونقل وترافیک منطقه اعلام کرد : تقاطع یاد شده بر اساس درخواست مجری خط ۶ مترو به منظور احداث ایستگاه متروی آبشناسان با امتداد رفیوژ میانی بلوار کوهسار و حفظ ایمنی شهروندان مسدود شده بود.

وی افزود : با انسداد تقاطع، حرکات گردش به چپ شرق به جنوب بزرگراه آبشناسان به کوهسار و گردش به چپ شمال به شرق کوهسار به بزرگراه آبشناسان حذف و این حرکات به تقاطع “کوهسار – یکم شهران” منتقل شد.

این مسدودی موجب بار ترافیکی محدوده خیابان یکم در فلکه اول تا  دوم شهران شده بود ، همچنین عبور وسایل نقلیه از تقاطع کوهسار – یکم شهران نیز با تاخیر بسیار زیاد انجام می شد.

اسدی افزود :  با توجه به اتمام عملیات اجرایی احداث ایستگاه متروی آبشناسان در مسیر خط ۶ ، تقاطع بزرگراه  آبشناسان – کوهسار، دسترسی مسیر شمال به شرق بازگشایی شد واز این پس شاهد کاهش وتوزیع مناسب بار ترافیکی در محدوده و رضایت شهروندان خواهیم بود.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.