فراخوان برگزاری سمینار تخصصی کالیبراسیون جایزه ملی کیفیت ایران

⁣⁣فراخوان برگزاری سمینار تخصصی کالیبراسیون جایزه ملی کیفیت ایران

دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران در نظر دارد با توجه به نتایج ارزیابی حاصله درمصاحبه ها و آموزش های اخیر به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در انجام

ارزیابی سازمان ها و همچنین انتقال تجارب و دانش ارزیابی در بین بانک ارزیابان جایزه ملی کیفیت ایران بر اساس مدل رادار ۲۰۱۰ سمینار آموزشی یک روزه کالیبراسیون ارزیابی در روز یکشنبه مورخ ۱۶ تیرماه ۹۸ در محل ساختمان تشکل ها اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاوری تهران از ساعت ۹ الی ۱۷ برگزار نماید.
⁣http://inqa.org/wp-content/uploads/2019/05/calibration-1.pdf

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.