برگزاری اولین ویدیو کنفرانس، رییس هیات سرپرستی موسسه اعتباری نور با پرسنل سراسر کشور

برگزاری اولین ویدیو کنفرانس، رییس هیات سرپرستی موسسه اعتباری نور با پرسنل سراسر کشور

روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۳/۹۸ اولین ویدیو کنفرانس رییس هیات سرپرستی موسسه اعتباری نور با پرسنل در سطح کشور در سه زمان ۳۰ دقیقه ای در قالب سه گروه که به صورت منطقه ای گروه بندی شده بود، برگزار گردید.

وی پرسنل را در جریان اهم فعالیت هایی که تاکنون انجام گرفته قرار دادند و همچنین در مورد برنامه ی کاری خود، هیات سرپرستی و پرسنل در آینده ایراد صحبت نمودند. فیلم کامل این گفتگو در سامانه جامعه آموزش منابع انسانی (جام) موسسه جهت استفاده پرسنل قرار داده شده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.