مانور موفق فرایند انتخابات شورایاری ها در غرب تهران

مانور موفق فرایند انتخابات شورایاری ها در غرب تهران

مانور فرایند نمادین انتخابات شورایاری ها در شعبه فرضی سوله بحران منطقه ۵ در حالی برگزار شد، که ۴۷۰ نیروی آموزش دیده، برای خدمت رسانی به شهروندان آماده هستند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، رای گیری الکترونیکی نمادین انتخابات شورایاری ها، با نظارت فریدون حیدری شهردار منطقه و نماینده هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران در سوله بحران منطقه به منظور آسیب شناسی، آمادگی و رفع معایب انجام شد.

شهردار منطقه ضمن اشاره به آموزش وآمادگی ۴۷۰ نیرو برای اخذ رای الکترونیکی در قالب ناظر، کاربر و مدیر سیستم در روز انتخابات گفت : در حالی که ۴ روزتا انتخابات شورایاری ها فرصت داریم، در سوله بحران منطقه، با تشکیل شعبه فرضی و حضور ۱۰۵ نفر از همکاران، فرایند نمادین انتخابات، برگزار شده و ضمن بررسی و آسیب شناسی معایب، چگونگی فرایند کار، برای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان در روز جمعه چهارم مرداد ماه تمرین شد.

وی افزود : در هر یک از محلات منطقه، ۳ سازه برای تبلیغات کاندیداهای شورایاری تعبیه شده است و ۱۰۶ شعبه اخذ رای در مدارس و مساجد سطح محدوده پیش بینی شده که با همکاری کلیه معاونتها، شهرداران نواحی و ادارات، امیدواریم انتخابات مطلوبی در منطقه را شاهد باشیم .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.