استحقاق سنجی برای بیش از ۵۵ میلیون نفر درکشور

استحقاق سنجی برای بیش از ۵۵ میلیون نفر درکشور

قائم مقام مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در امور استان ها، از اجرای استحقاق سنجی برای بیش از ۵۵ میلیون نفر تاکنون خبرداد.

به گزارش خبرنگار آی هینا، مرتضی ادیانی درنشست با اصحاب سلامت استان زنجان ، با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت در طی سال های گذشته اقدامات مهمی انجام داده است گفت: به عنوان نمونه درسال ۷۶، حدود ۲۱ میلیون کارت روستایی در بین روستاییان کشور توزیع شد، درسال ۹۳ نیز بیش از ۱۰ میلیون نفر از افراد تحت پوشش بیمه همگانی سلامت قرار گرفتند.

قائم مقام  مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در امور استان ها  افزود: پیش از این نیز، عدم شفافیت داده ها، عدم کنترل درمنابع و مصارف، انفعالی بودن قراردادهای منعقد با مراکز تشخیصی درمانی، نبود چارچوب مشخص برای تخصیص منابع و همچنین عدم ارایه مدلی برای تصمیم گیری و سیاست گذاری درسطح کلان جزء مشکلات این سازمان بود.

وی تاکید کرد: در طی این دوسال درسازمان اجرای برنامه های راهبردی مورد توجه قرارگرفته و دراین راستا گام های بسیار خوبی مانند استقرار نظام های الکترونیک  درموضوعاتی نظیر استحقاق سنجی ، رسیدگی الکترونیکی اسناد و پروژه نسخه نویسی الکترونیکی برداشته شده است.

ادیانی اظهار داشت:  برای بیش از ۵۵  میلیون نفر درکشور از زمانی که پروژه  استحقاق سنجی  شروع شد،  تاکنون  استحقاق سنجی صورت گرفته است، برای ۷/۳۶ میلیون نفر اچ آی دی صادر شده و از طرفی رفع همپوشانی  بیمه ای و پوشش اجباری بیمه نیز دیگر اقدامات مهم بیمه سلامت است.

وی گفت: یکی از اقدامات مهم این سازمان درسال۹۸  پوشش محروم ترین افراد جامعه است که ازابتدای سال تاکنون برای حدود ۶۰۰ هزار نفر ازافراد تحت پوشش کمیته امداد کشور، دفترچه بیمه صادرشده که اقدامی مهم در راستای خدمات رسانی بهینه محسوب می شود.

قائم مقام مدیرعامل سازمان بیمه سلامت دراموراستان ها افزود: یکی دیگر از گام های این سازمان سفرهای استانی مدیر عامل سازمان به منظور تعامل هرچه بیشتر، اصحاب سلامت است، از طرفی بررسی مشکلات و درجریان قرارگرفتن مسائل که کمک بسیاری به اتخاذ تصمیمات می کند، درهمین راستا درسال گذشته تفاهم نامه هایی با انجمن های علمی و نظام پزشکی منعقد شده که درحال پیگیری است.

وی گفت: حدود ۸ درصد هزینه ها به پزشکان  تعلق می گیرد،  درحالی که سایر هزینه های تشخیصی درمانی توسط همین گروه ایجاد می شود، لذا درخواست ما از ارایه دهندگان خدمات این است که به نحوی برسایر هزینه ها به صورت منطقی و با تدبیراعمال نظر نمایند