اختصاص مالیات برخرده فروشی سیگار منبع پایدار برای حوزه سلامت

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت وگو با آی هینا مطرح کرد:

اختصاص مالیات برخرده فروشی سیگار منبع پایدار برای حوزه سلامت /سرمایه گذاری ۶۰ درصدی خارجی درحوزه دخانیات

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که ازسوی مرکزملی تحقیقات بیمه سلامت برگزارشد، گفت: برای افزایش سلامتی و کاهش هزینه های درمان می توان افزایش مالیات برسیگار و انواع دیگر دخانیات را پیگیری کرد.

ایرج حریرچی در حاشیه مراسم هفته پژوهش که به همت مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت برگزار شد در گفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، پیشنهاد می شود که برای ایجاد منابع پایدار درحوزه سلامت، به اختصاص منابع از محل یک درصد ارزش افزوده توجه شود.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: یکی از بهترین منابع پایدار برای حوزه سلامت اختصاص اعتبار از محل مالیات برسیگار و انواع دیگر دخانیات با هدف افزایش سلامتی درجامعه است، این مسئله سبب ایجاد منابع بسیار و کاهش هزینه های بهداشت و درمان می شود.

وی تصریح کرد: هزینه های مستقیم برای استفاده از دخانیات سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان و هزینه های غیرمستقیم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، لذا بهترین راه مقابله با مصرف دخانیات افزایش مالیات برقیمت خرده فروشی بوده که باعث کاهش دسترسی نوجوانان و جوانان به سیگار می شود.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: دریکسال گذشته نزدیک به ۶۰ درصد سرمایه گذاری خارجی درکشور برای دخانیات بوده است، بنابراین این مساله نشان دهنده آن است که شرکت های خارجی برای این حوزه برنامه های بسیاری دارند