برای بررسی مسائل امنیتی و اقتصادی کشور

برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مسائل امنیتی و اقتصادی کشور

برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مسائل امنیتی و اقتصادی کشور

جلسه غیر علنی مجلس برای بررسی مسائل امنیتی و اقتصادی با حضور وزرای نفت و اطلاعات آغاز شد.

به گزارش ایسنا، قرار است در جلسه غیر علنی مسائل اقتصادی، امنیتی و انرژی بررسی شود و وزرا نیز گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوع خود به نمایندگان ارائه خواهند کرددیدگاهها بسته شده است.