شهردار منطقه یک:۹۹، سال اجرای پروژه های محلی است

‌‌شهردار منطقه یک:
۹۹، سال اجرای پروژه های محلی است

پروژه های بزرگ در مناطق به اجرا رسیده است و اکنون برای بازپیرایی و ظریف کاری شهر ، نیاز به اجرای پروژه های کوچک مقیاس محلی داریم.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، سید حمید موسوی شهردار منطقه یک در جلسه بررسی دستورالعمل تعریف، اجرا و نظارت بر پروژه های  کوچک مقیاس توسعه محلات با اعلام این مطلب اظهار داشت: شهر امروزه مانند یک بوم نقاشی است که شاکله اصلی آن کشیده شده و در انتها نیاز به ظریف کاری دارد که اجرای پروژه های کوچک مقیاس این نقش را در محلات اجرا می کند.

وی با اشاره به اثر بخشی بالای پروژه های کوچک مقیاس در محلات گفت: با سیاستگذاری اجرای این پروژه ها در شورای شهر و شهرداری تهران که برگرفته از انتظارات بر حق ساکنین محله ها است می توانیم نیازها و مطالبات واقعی مردم را به اجرا برسانیم.

موسوی از شهرداران نواحی، معاونان، مدیران و … خواست با تعامل و همکاری با یکدیگر نیازهای واقعی محلات را شناسایی و با حداکثر صرفه جویی در اولویت اجرا قرار دهند و با همیاری محله و منطقه آنها را تا پایان سال به اتمام برسانند.

شهردار منطقه یک افزود: ۱۲ پروژه کوچک مقیاس ابلاغ شده که اجرای آنها یک نوع تمرین همکاری و همیاری بین واحدهای منطقه است و با تلاش باید همه مدیران شهری تا پایان سال آنها را به اتمام برسانند و پیام های مردمی را کاهش دهند.

#شهرداری_منطقه_یک
#شمیران_نگین_تهران
#منماسکمیزنم
@TEHRANmunicipality01